Menu

Strona główna

 

 

Uwaga aktualizacja strony:

W związku z tym, że latach 2012-2016 byłam

kierownikiem projektu naukowego

Łacińska poezja biblijna na Śląsku w XVI i XVII wieku,

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

(nr UMO 2011/03/D/HS2/02786),

niniejsza strona zostanie poddana przebudowie

celem popularyzacji przeprowadzonych badań.

 

 

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych historią Lublina i Lubelszczyzny pragnę poinformować, że w 2012 r. ukazała się moja książka: Nowy katalog dokumentów i listów

Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Lublin: Wydawnictwo KUL, ss. 188 + 15 ilustr.

 

 

Tak wygląda okładka:

 

Nowy katalog dokumentów i listów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

 

 

 

 

Z prawdziwą przyjemnością pragnę zachęcić także do czytania mojej poprzedniej książki 

pt. Votum Davidicum. Poetyckie parafrazy psalmów

w języku łacińskim w XVI i XVII wieku,

 Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2009, ss. 288 + 12 ilustr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza strona w moim zamierzeniu będzie poświęcona literaturze nowołacińskiej XV-XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem poezji religijnej z terenu Śląska, Polski, Pomorza, a także z Europy Zachodniej. Nie ukrywam jednak, że w kręgu moich zainteresowań znajdują  przede wszystkim parafrazy biblijne tego okresu  i będę się starała sukcesywnie je przedstawiać. W pierwszej kolejności będę przedstawiać poetyckie parafrazy psalmów w języku łacińskim, którym poświęciłam dziesięć lat pracy naukowej. Efektem tych badań była moja praca doktorska i kilka artykułów na ten temat zamieszczonych w czasopismach naukowych. Ze względu jednak na rozmiar zjawiska, tylko wybrany zakres problemów został w nich uwzględniony, wiele zagadnień trzeba było pominąć, choć niewątpliwie były interesujące i ważne. Dzięki licznym kwerendom zebrałam mnóstwo materiałów, które nie zostały w pełni wykorzystane i stąd pomysł tej strony – internet daje bowiem możliwość szerszego, łatwiejszego i szybszego dostępu do literatury. W moim przekonaniu wiedza neolatynistyczna nie powinna być zarezerwowana tylko dla wąskiego grona wtajemniczonych, literatura nowołacińska to dorobek pracy elit intelektualnych szesnastowiecznej i siedemnastowiecznej Europy i wskazanie ich dokonań jest obowiązkiem każdego, kto mógł się z nimi zapoznać. Dlatego nie powinniśmy ukrywać tych cennych pamiątek dawnych pokoleń z daleka od świadomości współczesnych. Niejednokrotnie bowiem ta zapomniana, pokryta kurzem literatura niesie wartości ponadczasowe i wiele myśli w niej zawartych może okazać się cennymi także dla nas. Czytając ją doświadczyłam tego osobiście, dzięki tej stronie, być może doświadczą jej również ci, którzy zechcą poświęcić jej nieco uwagi.

  
  
Angelika Modlińska-Piekarz

 

 

Uwaga! Niniejsza strona, wszelkie jej elementy oraz zamieszczone teksty są chronione przepisami  prawa, m. in. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr  90 poz. 631 z późniejszymi zmianami). Zabrania się ich kopiowania i publikowania bez zgody autora. Informacje wykorzystane w pracach naukowych winny zawierać odwołanie, skąd zostały zaczerpnięte!

 
naolatina-stopka